Meet the pups

homer
 • homer
 • dizzy
 • Bruno icon
 • Yogi icon
 • Bear icon
 • Lucky icon
 • mickey icon
 • whitey icon
 • Pedro icon
 • koko icon
 • Comet icon
 • Duke icon
 • Max icon
 • Peewee icon
 • Sandy icon
 • Scooter icon

         Click on the cards above to meet the real dogs who modeled for Homer.

 Meet the dogs in Dogs Don’t Brush Their Teeth!